สถิติ
เปิดเมื่อ7/02/2015
อัพเดท19/04/2022
ผู้เข้าชม54479
แสดงหน้า65907
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาเสื่อมใสในพุทธศาสนา ผู้มีจิตอันเป็นบุญกุศลอย่างแท้จริง มาร่วมกันสร้าง วิหารทาน เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้แก่พระสงฆ์และผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ที่ม่อนป่าซาง บ้านห้วยข่อย ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง มา ณ.ที่นี้

จากกลุ่มผู้ที่ร่วมทำบุญก่อ ตั้งที่มีจิตศรัทธาแรงกล้า  ได้แก่กลุ่ม วิศวกร,  ข้าราชการชั้นสูง, ข้าราชการประจำ, พนักงานบริษัทเอกชน หรือผู้บริจาคเงินแม้เพียงน้อยนิด เริ่มซื้อที่ดินโดยประมาณ 15 ไร่ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อการสร้าง “วัดพุทธประทับ” ณ. ม่อนป่าซาง บ้านห้วยข่อย ต.วังเหนือ อ. วังหเหนือ จ. ลำปาง  มาจนถึงปัจจุบันนี้ ปี 2560 ได้มีที่ดินโดยประมาณทั้งหมด 150 ไร่ และได้ตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นทางการ เพื่อให้การสร้างวัดได้ดำเนินการไปอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง ในการขอจัดตั้งเพื่อให้เป็นวัด ตามระเบียบกรมศาสนา (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประวัติการก่อตั้งวัด)  และจากหนังสือรับรองของคณะสงฆ์ธรรมยุต จ. ลำปาง-แพร่  ได้แต่งตั้ง พระอาจารย์บัณฑิต ฉายา กิตติปัญโญ ให้มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์  ป่าพุทธประทับ  เพื่อการบำเพ็ญเพียรตามกิจของสงฆ์และบริหารงานต่างๆภายในวัด ตั้งแต่วันทื่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
               จนถึงปีปัจจุบันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันบริสุทธิ์ ในการสร้างวัดบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อให้สำเร็จ  ได้ดำเนินการสร้างกุฎีเจ้าอาวาส, ห้องน้ำ, แท็งก์น้ำเก็บน้ำไว้ใช้, ขอไฟฟ้าเข้าวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีงานสร้างต่างๆอีกมากมาย เช่น ศาลาอเนกประสงค์, โบสถ์, วิหาร , กุฎีพระสงฆ์, กำแพงวัด, ถนนเพื่อการเดินทางเข้าวัด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี ในการขอตั้งเป็น”วัดพุทธประทับ”โดยสมบูรณ์ต่อไป
                เนื่องจากทางที่พักสงฆ์ป่าพุทธประทับไม่ได้มีปัจจัยหรือเงินทองมากมาย ในการดำเนินงาน จึงไม่ใช่เป็นการประกาศประมูลงานในการก่อสร้าง แต่จะเป็นการขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธา ต้องการสร้างกุศลผลบุญเป็นอริยทรัพย์ในภายภาคหน้า ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางการวางผัง ออกแบบ ตกแต่ง  ก่อสร้าง  หรือด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารพื้นที่ 150 ไร่นี้ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  หากต้องการเข้ามาชมสถานที่ หรือพบคณะบริหารก่อนการยื่นความจำนงอันประเสริฐเพื่อช่วยเหลือในการสร้างวัดด้านต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ พระอาจารย์บัณฑิต หรือสอบถามข้อมูลกับทางฆราวาสก่อน ได้ที่ 085-022-1477, 085-723-3681