สถิติ
เปิดเมื่อ7/02/2015
อัพเดท5/01/2022
ผู้เข้าชม39346
แสดงหน้า46911
ปฎิทิน
January 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพุทธประทับและที่พักสงฆ์
รวมถึงเสนาสนะวัตถุที่จำเป็นต่อการเสนอขอตั้งเป็นวัด 
ณ ม่อนป่าซาง บ้านห้วยข่อย ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

................................

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธประทับ(สำนักสงฆ์พุทธประทับ) บนภูเขาม่อนป่าซางซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีซากพระเจดีย์เก่าอายุหลายร้อยปีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บนภูเขา โดยคณะกรรมการ
มีแผนในการหาปัจจัยเพื่อใช้ในการดำเนินงานดังนี้
        1) สร้างกุฏิสงฆ์เพิ่ม 2 หลัง ใช้ปัจจัยหลังละ 170,000 – 200,000 บาท เพราะในขณะนี้ พระอาคันตุกะซึ่งมาปฏิบัติธรรมที่วัดฯ จะพักจำวัดที่ศาลาเอนกประสงค์เพราะมีกุฏิสงฆ์ไม่เพียงพอทำให้พระอาคันตุกะอยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่นาน
        2) ขุดเจาะบ่อบาดาลบนภูเขาสูง 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล จำนวน 1 บ่อ พร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ใช้ปัจจัยประมาณ 400,000 บาท
        3) ปรับปรุงถนนในบริเวณวัดพุทธประทับ โดยการราดยางมะตอยหรือเทปูนซีเมนต์พร้อมทำที่จอดรถเนื่องจากในขณะนี้ถนนในบริเวณวัดเป็นถนนดินและไม่มีสถานที่จอดรถ จึงไม่สะดวกสำหรับพระสงฆ์และฆราวาสในช่วงฤดูฝน ใช้ปัจจัยประมาณ 300,000 – 500,000 บาท
        4) สร้างอาคารที่พักสำหรับฆราวาสจำนวน 2 อาคาร คือ อาคารที่พักสำหรับฆราวาสหญิงและอาคาร
ที่พักสำหรับฆราวาสชาย ใช้ปัจจัยอาคารละประมาณ 1.5 – 2.0 ล้านบาท
        5) สร้างแท้งค์น้ำเพิ่มเติมจำนวน 4 –5 แท้งค์ สำหรับเก็บน้ำฝนและเพื่อรองรับน้ำบาดาล เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา ใช้ปัจจัยประมาณ 80,000 – 100,000 บาท
        6) เริ่มวางรากฐานสำหรับการสร้างพระเจดีย์พระศรีมโหสถ เพื่อเตรียมการสำหรับการสร้างต่อเติม
ให้สมบูรณ์ในภายภาคหน้า ใช้ปัจจัยประมาณ 1.5 - 2.0 ล้านบาท
        ในการนี้คณะกรรมการสร้างวัดพุทธประทับได้จัดทำ Master Plan หรือแผนผังรวมของการใช้พื้นที่วัดพุทธประทับว่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่อย่างไรมาแสดงด้วยพร้อมกับ
ขอบอกบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมาโดยพร้อมเพรียงกัน และจะมีท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
        ขออานุภาพแห่งบุญกุศลและการร่วมสร้างวัดพุทธประทับนี้ จงบันดาลให้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์ สมบัติ เป็นอริยะทรัพย์ทั้งในภพนี้และภพหน้า บังเกิดความสุขกายสุขใจ ตลอดกาลนานทุกๆ ท่าน เทอญ

                              กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565  (ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล)
เวลา 9.00 น.                                            ตั้งองค์ผ้าป่า
เวลา 9.30 น.                                            บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
เวลา 10.00 น.                                          ถวายผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 10.30 น.                                          ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น.                                          คณะผ้าป่าเชิญร่วมรับประทานอาหาร
เป็นอันเสร็จพิธี
 

 

                              ประธานฝ่ายสงฆ์

พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล)                        วัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยาม

                              ประธานที่ปรึกษา

คุณกอบแก้ว อัครคุปต์             คุณสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ                  คุณนิสากร จึงเจริญธรรม
คุณสุระ เพชรพิรุณ                 คุณนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์

                              รองประธานที่ปรึกษา

คุณสุทธิ ตันติพิสิฐกุล              คุณพงษ์ฐกรณ์ สนทราพรพล               คุณดวงกมล สุริยฉัตร

                              ประธานฝ่ายฆราวาส

คุณณัฐพล  รังสิตพล

                              รองประธานฝ่ายฆราวาส

คุณณัฐฏิญา  เนตรสุภา

                              กรรมการสายคุณเจริญภพ

คุณสุชาดา โพธิ์เจริญ                                            คุณชลาริน นิลพิฤกษ์
คุณยินดี จันทร์เปล่ง                                              คุณทินวัฒน์ แก้วสวี
คุณชูสง่า วัชรสินธุ์                                                คุณอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
คุณเจริญภพ พรวิริยางกูร                                                 คุณพิกุล พรวิริยางกูร
คุณศุภากร เล้าสกุล                                              คุณอรธิดา ชานุบาล
คุณพรรษวรรณ กมลเพ็ชร์