สถิติ
เปิดเมื่อ7/02/2015
อัพเดท27/08/2018
ผู้เข้าชม15734
แสดงหน้า18574
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

ผ้าป่าวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

อ่าน 195
 ภาพการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพุทธประทับและ
ที่พักสงฆ์รวมถึงเสนาสนะวัตถุที่จำเป็นต่อการเสนอขอตั้งเป็นวัด
ณ ม่อนป่าซาง บ้านห้วยข่อย ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
 

ขออานุภาพแห่งบุญกุศลและการร่วมก่อตั้งวัดพุทธประทับนี้ เป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ อริยะทรัพย์ทั้งภพนี้และภพหน้า บังเกิดความสุขกายสุขใจ ตลอดกาลนาน ทุกๆท่านเทอญ