สถิติ
เปิดเมื่อ7/02/2015
อัพเดท19/04/2022
ผู้เข้าชม52913
แสดงหน้า64042
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

อ่าน 675
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพุทธประทับและที่พักสงฆ์
รวมถึงเสนาสนะวัตถุที่จำเป็นต่อการเสนอขอตั้งเป็นวัด
ณ ม่อนป่าซาง บ้านห้วยข่อย ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 9.30 น.

 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธประทับ (ที่พักสงฆ์พุทธประทับ) บนภูเขาม่อนป่าซางซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีซากพระเจดีย์เก่าอายุหลายร้อยปีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บนภูเขา  โดยคณะกรรมการมีแผนในการดำเนินงานหาปัจจัย ในการซื้อที่ดิน และสร้างกุฏิสงฆ์ ที่พักแม่ชี,ฆราวาส ห้องน้ำ ศาลาเอนกประสงค์ และเสนาสนะวัตถุที่จำเป็นต่อการเสนอขอตั้งเป็นวัด เนื่องจากการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นวัด ทางสำนักงานพระพุทธศาสนา ยังไม่อนุญาต เพราะยังขาดเสนาสนะวัตถุที่จำเป็น ฯลฯ ในที่ดินที่เป็นของวัด ฉะนั้นทางวัดพุทธประทับจึงต้องสร้างเสนาสนะวัตถุให้เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้กำลังดำเนินการสร้างประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ ศาลาอเนกประสงค์ การปรับภูมิทัศน์ จึงต้องใช้จตุปัจจัยพอสมควร ตามเงื่อนไขการขอเป็นวัด จึงได้บอกบุญทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้  โดยท่านเจ้าอาวาสวัดเขาวังราชบุรี  เป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตร รับรองการทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ขออานุภาพแห่งบุญกุศลและการร่วมก่อสร้างวัดพุทธประทับนี้ เป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ เป็นอริยะทรัพย์ทั้งภพนี้และภพหน้า บังเกิดความสุขกายสุขใจ ตลอดกาลนานทุกๆ ท่าน เทอญ
 
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
(ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๓)                ตั้งองค์ผ้าป่า
เวลา   ๙.๓๐ น.                                    บูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๐ น.                                     ถวายผ้าป่าสามัคคี  พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๐.๓๐ น.                                    ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น.                                    คณะผ้าป่าเชิญร่วมรับประทานอาหาร
                                                          เป็นอันเสร็จพิธี
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระอาจารย์มหาเที่ยง  ปสาโท     วัดเขาวังราชบุรี (เจ้าอาวาสวัดพุทธประทับ)

ประธานฝ่ายฆราวาส
คุณนิสากร  จึงเจริญธรรม                   คุณธวัช  ผลความดี  
คุณเจนจัด  มุสิกบุตร                         คุณฮุย  ไทยเจริญพิภพ
คุณพิกุล  พรวิริยางกูร                        คุณสุภาวดี  สุวรรณวงศ์กุล
คุณไกรฤกษ์  สุวรรณวงศ์กุล