สถิติ
เปิดเมื่อ7/02/2015
อัพเดท19/04/2022
ผู้เข้าชม52925
แสดงหน้า64054
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(เข้าชม 3209 ครั้ง)
การสร้างวัดพุทธประทับ ณ ม่อนป่าซาง บ.ห้วยข่อย ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

            การสร้างวัดพุทธประทับ เริ่มต้นจากคณะผู้มีจิตศรัทธา 5 ท่าน (คณะกรรมการฯ รุ่นก่อตั้ง) ได้อธิษฐานจิตกระทำตามเจตนารมณ์ของพระธุดงค์หลายยุคหลายสมัยในอดีต ที่ประสงค์จะสร้างวัดขึ้นบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ม่อนป่าซาง (เขาป่าไผ่) บ.ห้วยข่อย ม.3 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และได้ดำเนินการเพื่อสร้างวัดอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ.ปี 2557)
เจตนารมณ์สร้างวัด ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
6 ก.ค. 2553 คณะผู้มีจิตศรัทธาชุดแรก 5 ท่าน วางมัดจำเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัด 15 ไร่ เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีราคาที่ดินทั้งหมด 135,000 บาท

21 ก.ค. 2553 เริ่มจัดตั้งคณะกรรมการสร้างวัดชุดแรกจำนวน 8 ท่าน และได้รับปัจจัยร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัดที่ค้างชำระอยู่จำนวน 130,000 บาท ครบถ้วน

30 ก.ย. 2553 ได้ดำเนินการชำระค่าที่ดินสร้างวัดที่ค้างชำระอยู่จำนวน 130,000 บาท ครบถ้วน และได้รับผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการสร้างวัดเพิ่มอีก 2 ท่าน 

9-12 ก.ค. 2554 ผู้แทนคณะกรรมการสร้างวัด ได้เข้านมัสการพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระครูวรธรรมานุสิต เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ ชั้นพิเศษ เพื่อขออนุญาตสร้างวัดพุทธประทับ 

30 ม.ค. 2556 ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 5 ไร่ ในราคา 55,000 บาท และได้ชำระค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว เพื่อจัดสร้างที่พักสงฆ์ แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม ชาย-หญิง

6 ก.พ และ 10 เม.ย. 2556 ได้ชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 80,000 บาท เพื่อการขยายถนน 1.5–2 กม.  ปรับพื้นที่ และเตรียมปลูกป่ารอบบริเวณวัด พื้นที่ 20 ไร่ พร้อมทั้งทำป้ายชื่อวัด จำนวน 2 ป้าย ราคา 12,000 บาท และได้รับผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการสร้างวัดเพิ่มอีก 2 ท่าน

12 พ.ค. 2556 ทำพิธีบิณฑบาตวิญญาณและทำบุญเลี้ยงพระด้วยงบประมาณ 30,000 บาท พร้อมทั้งทำพิธีบวงสรวงเพื่อขออนุญาตสร้างวัด ด้วยงบประมาณ 40,000 บาท

5 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2556 สร้างกุฏิท่านเจ้าอาวาสวัด 2 ห้อง และศาลาชั่วคราวด้านหน้ากุฏิ ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 110 ตร.ม. (ค้างชำระอยู่ 50,000 บาท) ยังไม่เสร็จ 23-4-57

10 ต.ค. 2556 ปลูกต้นไม้บนพื้นที่วัด แปลงที่ 1 เนื้อที่ 15 ไร่ ด้วยงบประมาณ 10,700 บาท
เจตนารมณ์สร้างวัด ที่จะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต
1) สร้างศาลาที่ค้างให้เสร็จ
2) ทอดผ้าป่า ปลายปี 2560 หลังศาลาเสร็จแล้ว เพื่อหาปัจจัยพัฒนาวัดฯ ต่อไป
3) ปรับปรุงถนน ทางขึ้นวัดฯ และถนนในเขตวัดฯ
4) สร้างกุฏิพระเพิ่มอีก 1 หลัง
5) สร้างที่พักฆราวาสชายรวม และสร้างที่พักฆราวาสหญิงรวม
6) ช่วยกันสร้างพระเจดีย์ บนเขาม่อนป่าซาง

แผนผังการสร้างวัด

แนวทางการจัดตั้งวัดตามระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ให้เริ่มต้นโดยจัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อมีพระสงฆ์จำพรรษา ณ ที่พักสงฆ์ เป็นจำนวน 5 รูป ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี จึงจะยกระดับเป็นสำนักสงฆ์ และถ้ามีพระสงฆ์จำพรรษา ณ สำนักสงฆ์ เป็นจำนวน 5 รูป ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี จึงจะยกระดับเป็นวัดตามระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ความสำคัญของสถานที่

            บนยอดเขาที่สูงสุดของม่อนป่าซางและอยู่ห่างจากพื้นที่แปลงที่ 1 ซึ่งจะสร้างพระอุโบสถและวิหารเทพของวัดพุทธประทับประมาณ 300 เมตร มีสภาพเป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่โดยทั่วไป พบว่ามีซากพระเจดีย์เก่ามีอายุหลายร้อยปีอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งไปทำพิธีบวงสรวงสักการะพระเจดีย์เป็นประจำทุกปี เชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่สร้างโดยพญามังรายเจ้าเมืองเชียงราย และพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัย ซึ่งเรื่องนี้จะต้องรอการพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์โดยกรมศิลปากรต่อไป

รายนามของผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการสร้างวัดพุทธประทับ
 

พระอาจารย์มหาเที่ยง ปสาโท วัดเขาวังราชบุรี ประธานฯ ฝ่ายสงฆ์
พระอาจารย์มหาประสาน โชติโก  วัดเขาวังราชบุรี ที่ปรึกษา
นางกอบแก้ว  อัครคุปต์ ประธานฯ ฝ่ายฆราวาส (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทย์ฯ)
นายจักรศลย์  กิฎามร รองประธานฯ (อดีตข้าราชการกรมศุลกากร)
นายจำนงค์  คิดอ่าน กรรมการ (ผู้จัดการ การไฟฟ้าภูมิภาค สาขาดอยตุง)
นายประดิษฐ์เดช  ศักดิเดชอุดม  กรรมการ
นายศรีวิบูลย์  พรบุญบานเย็น  กรรมการ
นายเจนจัด  มุสิกบุตร กรรมการ
นางสุภาษิณี  สมบัติทวี  กรรมการ (ผอ. สำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สมอ.)
นายเจริญภพ  พรวิริยางกูร  กรรมการและเลขานุการ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)
   
   

 

คำอธิบายตราวัดพุทธประทับ

 

  1. มีรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ในรูปปางสมาธิ ประทับอยู่บนฐานดอกบัวหงาย เพื่อแสดงถึงว่าสถานที่สร้างวัดนี้ได้มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแล้ว 4 พระองค์ และในอนาคตพระศรีอาริยะเมตไตรย์จะเสด็จมาประทับอีก 1 พระองค์ รวมเป็น 5 พระองค์
  2. มีรูปต้นโพธิ์หรือใบโพธิ์ อยู่ด้านหลังองค์พระพุทธเจ้า แสดงถึงการตรัสรู้ธรรม
  3. มีดอกบัวที่มีกลีบหลายชั้น ซ้อนกันอยู่กลางองค์พระแสดงถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ และในอนาคตพระศรีอาริยะเมตไตรย์จะเสด็จมาตรัสรู้อีก 1 พระองค์ รวมเป็น 5 พระองค์
  4. โดยรอบตราวัดจะแสดงถึงสถานที่ตั้งวัดพุทธประทับว่าอยู่ที่ ม่อนป่าซาง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งการใช้ม่อนป่าซาง เพื่อแสดงถึงชื่อสถานที่ตามภาษาท้องถิ่น และประดับด้วยเครื่องหมายมหาอุจจ์ ทั้งสองข้าง
  5. ลักษณะของตราวัดและสัญลักษณ์ต่างๆ แสดงในลักษณะที่เป็นสากล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่วัดพุทธประทับและหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปสู่ต่างประเทศ และทั่วโลกในอนาคตต่อไป ดังนั้นรูปตราและสัญลักษณ์จึงอาจดูแข็งๆ และขาดความเป็นไทยไปบ้าง